Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2016.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

En del usikkerhet – og masse kjærlighet

Hverdagslivet i ROM Eiendom har gått nesten som normalt i 2016, til tross for en overskyggende jernbanereform.

En del usikkerhet – og masse kjærlighet

Hverdagslivet i ROM Eiendom har gått nesten som normalt i 2016, til tross for en overskyggende jernbanereform.


– Usikkerhet. De uttaler det nesten trestemt, Evy Maria Johansen, Sylvain Todesco og Knut Vidar Draget, når de blir bedt om å fortelle hva som har preget det indre livet i ROM Eiendom i 2016. En usikkerhet knyttet til en jernbanereform som først de siste månedene av fjoråret begynte å ta konkret form for ROMs medarbeidere.

– Vi har vært vant til at alle har fått informasjon fortløpende. Her er alt åpent i alle systemer, informasjon flyter både på tvers og opp-og-ned i systemet. Men det siste året har det vært en del hemmelighold – og det skaper grunnlag for rykter, mener Knut Vidar Draget, som er IT-rådgiver med ansvar for intern brukerstøtte i ROM.

Han får støtte av sine to kolleger, eiendomsforvalterne Evy Maria Johansen og Sylvain Todesco:

– Vi skjønner at ikke alt har vært klart underveis og at vi derfor ikke har kunnet få så mye informasjon, men vi liker ikke følelsen av at andre vet noe vi ikke vet. Dermed fikk ryktene gå – og det skaper selvfølgelig usikkerhet, sier Johansen.

– Dessuten er alt plutselig blitt mye mer formelt, og det er flere ledd og nivåer involvert. Dermed går ting tregere, og vi merker allerede at det ikke lenger vil være så korte beslutningslinjer som vi har vært vant til. Vi er litt usikre på hvor stor mulighet vi har til å påvirke vår egen arbeidshverdag fremover, påpeker Todesco.

Mye bra også

Det er med andre ord et visst forbehold som preger de tre ansattrepresentantene når det gjelder holdningen til jernbanereformen. Men når de har ryddet usikkerheten av veien, så ser de også positive muligheter fra 1. mai 2017:

– Det er flott å høre toppsjefen vår, Gorm Frimannslund, snakke varmt om knutepunktsutvikling. Det er nytt for oss – tidligere har jo Jernbaneverket konsentrert seg utelukkende om å bygge infrastruktur. Men det at denne utbyggingen nå knyttes så tett mot miljøutfordringene og at vi kan bidra med miljøvennlige løsninger i samfunnet, det er veldig bra, sier Todesco.
Johansen gleder seg til å lære noe nytt:

– Vi i ROM kan lite om hvordan Jernbaneverket drifter plattformer og uteområder, naturlig nok. Nå får vi mulighet til å lære mer om dette. Vi blir også en del av sikkerhetstenkningen som preger Jernbaneverkets drift. Og det er alltid gøy å lære noe nytt, sier hun.

– Så kommer vi jo i stor grad til å fortsette med mye av det vi gjør i dag, samtidig som at vi får muligheten til å utvikle nye digitale tjenester – det blir spennende. Som å videreutvikle smarte bygg og kanskje se på robotteknologi på verkstedene, påpeker Draget.

– Alle skal tenke mer helhetlig fremover, og det er bare positivt. Og vi gleder oss til at vi snart skal jobbe sammen, rent fysisk. Mye av usikkerheten vi har kjent på vil forsvinne da, mener Todesco. Han er utnevnt som en av 11 kulturagenter i ROM, Jernbaneverket og Mantena, som siden høsten 2016 har hatt som oppgave å bygge en felles kultur for de tre foretakene.

– Det mest konkrete vi har gjort så langt, var å arrangere et faglig og sosialt kick-off for alle ansatte. Vi brukte en hel dag på å snakke om hva slags felles kultur vi ønsker oss når vi snart blir ett. Samlingen gikk over all forventning, det var mye positiv energi i rommet, sier Todesco. Alle tre tror det vil bli lettere å forvalte den store eiendomsporteføljen til Bane NOR når all jernbanerelatert eiendom samles i divisjonen Knutepunkt og eiendom fra 1. mai.

«Samholdet er sterkt, og har vært det gjennom hele 2016.»

Evy Maria Johansen,
Eiendomsforvalter

– Når alt er samlet under ett tak og i ett foretak, vil vi slippe den offentlige kranglingen som tidligere har vært der, mellom Jernbaneverket og ROM, sier Draget.

Masse kjærlighet
– Men litt tilbake til 2016. Når usikkerheten rundt jernbanereformen ryddes til side – hva har preget året i ROM da?

– Vi har greid å opprettholde «business as usual». Et synlig og konkret bevis på det, er at vi i 2016 fikk vårt beste resultat noensinne på leietakerindeksen. Faktisk er vi tredje best i Norden, understreker Todesco.

Undersøkelsen han snakker om, er en årlig undersøkelse som måler hvor tilfreds leietakerne hos en rekke større eiendomsaktører i Norge og Norden er med leieforholdet sitt. Med en score på 82 poeng kom altså ROM på tredjeplass i 2016.

– Mye av grunnen til det gode resultatet er vår tette kontakt med leietakerne og en stor grad av fleksibilitet. Jeg håper at vi får beholde denne fleksibiliteten når vi går inn i Bane NOR også – den trengs om vi skal fortsette å score godt på leietakerindeksen, mener Todesco. Så legger han til:

– Du vet, vi elsker byggene og leietakerne våre. Og hverandre, da.

– Ja, vi er glad i hverandre her i ROM. Samholdet er sterkt, og har vært det gjennom hele 2016, bekrefter Johansen. Draget skynder seg å føye til: – Det er masse kjærlighet her. Todesco skyter inn: – ROM er en familie for oss. Og det ligger det store verdier i. Vi håper bare at Bane NOR vil vite å verdsette det.


Single Purpose-selskaper

I en rekke større utviklingsprosjekter har ROM Eiendom etablert single purpose-selskaper sammen med andre profesjonelle eiendomsaktører. ROM bidrar med attraktive tomter og utviklingskompetanse, partneren bidrar med lokalkunnskap og komplementær kompetanse. I tillegg har ROM nærmere 60 heleide datterselskaper med formål å utvikle og/eller leie ut bolig- og næringseiendom.

«Vi skal skape enda bedre serviceanlegg for jernbanen, vi skal utvikle stasjoner og områdene rundt. Vi får muligheten til å kjøpe eiendom og kan dermed tenke mer helhetlig og konseptbasert for hele knutepunktet framover.»

Petter Eiken,
Administrerende direktør
ROM Eiendom

 

GEIR ISAKSEN
Styrets leder

Geir Isaksen har vært konsernsjef i NSB siden 2011 og styreleder i ROM Eiendom AS fra samme år. Isaksen kom fra stillingen som konsernsjef i Cermaq ASA (tidligere Statkorn Holding ASA). Før dette var Isaksen stipendiat og senere forsker på UMB, vare­ og organisasjonsdirektør i Gartnerhallen og
direktør for landbruks­ organisasjonenes Brüsselkontor. Isaksen
er utdannet dr. scient
i landbruksøkonomi fra Norges miljø­ og bio­ vitenskapelige universitet. Isaksen har hatt styreverv
i en rekke ulike bedrifter og offentlige virksomheter, og er for tiden styremedlem
i Yara International ASA i tillegg til at han er styreleder i de største datterselskapene i NSB­ konsernet.

 

CAMILLA WAHL

Camilla Wahl har vært styremedlem siden 2006. Wahl er arbeidende styre­ leder i Wahl Eiendom AS, styremedlem i diverse datterselskaper av Wahl Eiendom og styremedlem
i Pareto Bank ASA. Wahl har tidligere vært styremedlem i DnB Eiendomsinvest 1 ASA, daglig leder i Wahl Eiendom AS, partner i Legalteam Advokatfirma DA, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer og advokatfullmektig
i Wikborg & Rein.

HANS KRISTIAN VOLDSTAD

Hans Kristian Voldstad har vært styremedlem siden 2004. Voldstad
er eiendomsinvestor og eier eiendomsselskapet Voldstad Eiendom A/S som igjen er hovedeier i Niklasberg AB i Sverige. Voldstad har styre­
verv i egne selskap og
i Schage Eiendom AS i tillegg til frivillige verv innen idrett og politikk. Voldstad var eiendoms­ direktør i Fagbygg/BPA frem til 1992 og har siden vært selvstendig nærings­ drivende innen eiendom med hovedvekt på egne investeringer.

SYNNE HOMBLE

Synne Homble tiltrådte styret i 2015. Homble er konserndirektør for juridisk og selskapsfunksjoner i Cermaq Group AS. Hun har vært ansatt i ulike lederstillinger i Cermaq siden 2006. Før dette var Homble fra 1998 til 2006 advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Hun er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Homble er nestleder i styret i Statnett SF og er medlem av Norges OECD­ kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, oppnevnt av Utenriksdepartementet.

 

KJELL HAUKELI

Kjell Haukeli har vært varamedlem siden 2004 og styremedlem siden 2014. Haukeli har mange­ årig erfaring som leder av NSB­konsernets sentrale økonomifunksjon og har vært ansatt som direktør Økonomi og finans i NSB­ konsernet siden år 2000. Haukeli er styremedlem i Mantena AS.

HEGE MESSEL GRANDE

Hege Messel Grande har vært varamedlem ansattes representant siden 2012 og ansattes representant siden 2014. Grande er leder for Økonomi Eiendomsavdelingen, og har tidligere jobbet som finansanalytiker hos Asea Brown Boveri Southeast Asia Pte Ltd (Singapore)
og økonomisjef hos Saga Petroleum ASA. Grande har vært ansatt i ROM Eiendom AS fra 2001.

TRULS MORTENSEN

Truls Mortensen har vært ansattevalgt styremedlem siden 2012. Mortensen
er konsernregnskapssjef i ROM Eiendom AS og er også vara styremedlem
i Oslo S Utvikling AS.
Han har tidligere jobbet som revisor hos Deloitte, konsernregnskapssjef i Norske Skogindustrier ASA og økonomisjef hos Zalaris HR Services AS. Mortensen har vært ansatt i ROM Eiendom AS siden 2009. Truls Mortensen trer ut av styret i april 2016 og Per Atle Tufte trer inn som ny ansattesrepresentant.

 

Petter Eiken
Administrerende direktør

Petter Eiken har
vært ansatt som administrerende direktør i ROM Eiendom siden 2014. Eiken er utdannet sivilingeniør Bygg ved NTH. Av tidligere jobber har Eiken vært Executive Vice President i Skanska AB, adm.dir i Skanska Norge A/S og viseadm.dir i Veidekke A/S.

Morten Austestad
Direktør utvikling

Morten Austestad har vært ansatt som Direktør utvikling i ROM Eiendom i perioden 2006–2008 og fra 2011. Austestad er utdannet siviløkonom Norges Handelshøyskole i Bergen og har erfaring fra finans og eiendom fra Aberdeen Property Investors og Alfred Berg Industrifinans.

Jan-Tore Iversen
Direktør verksteder

Jan-­Tore Iversen ansettes som Direktør verksteder fra 1. mai 2016. Iversen har flyteknisk bakgrunn. Av tidligere jobber har Iversen vært Production Manager i SAS teknisk, Workshop Manager i ST Aerospace Solutions og Verksted­ direktør i Mantena.

Kristin Paus
Direktør kommunikasjon

Kristin Paus ble ansatt som Direktør kommunikasjon i ROM Eiendom 1. mars 2016. Paus er utdannet siviløkonom ved Norges handelshøyskole i Bergen og har lang kommunikasjonserfaring. Hun har blant annet jobbet som kommunikasjons­ direktør og pressesjef i Coop Norge, informasjons­sjef i Postbanken/DNB og informasjonssjef i Telenor.

Kirsti B. Ward
Direktør eiendomsfaglig stab

Kirsti B. Ward ble ansatt 1. januar 2017 som Direktør eiendomsfaglig stab. Ward er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har advokatbevilling. Hun har de siste syv årene vært ansatt som advokat i ulike stillinger i Jernbaneverket, og har over 20 års erfaring innen eiendomsvirksomhet og eiendomsrelatert juss.

 

Jørn Seljelid
Direktør økonomi- og finans

Jørn Seljelid har vært ansatt som Direktør økonomi- og finans i ROM Eiendom fra 1. mai 2006. Seljelid er utdannet siviløkonom fra BI 1982. Seljelid har vært konsulent/kontorsjef i Vegdirektoratet, økonomisjef i Eiendomsselskapet Aker Brygge, finansdirektør i Plast ASA og økonomi-/ finansdirektør i Briksdalen Eiendom.

Tine Wenner
HR-sjef

Tine Wenner ble ansatt som HR-sjef 9. januar 2017. Wenner er utdannet Master of management fra Handelshøyskolen BI og kom fra stilling som HR-rådgiver i Jernbaneverket hvor hun har jobbet i ulike deler av organisasjonen og med større endringsprosesser. Hun har tidligere erfaring som personalrådgiver i Direktoratet for nødkommunikasjon.

Knut Øivind Ruud Johansen
Direktør stasjoner

Knut Johansen ble 1. januar 2017 ansatt som Direktør stasjoner. Han har vært ansatt i ROM siden desember 2005 som eiendomssjef og regionsdirektør. Johansen har bakgrunn fra forsvaret, er utdannet eiendomsøkonom, og har tidligere jobbet som forvalter og eiendomssjef i Storebrand og innkjøpsansvarlig i If skadeforsikring.

Morten Stray Floberghagen
Direktør driftseiendom

Morten Stray Floberghagen ble ansatt som Direktør driftseiendom høsten 2016, og kom da fra stillingen som Direktør verkstedutvikling i ROM Eiendom. Floberghagen har studert eiendomsjuss og økonomi ved BI, drev et eget eiendomsmeglerselskap i ti år, og innehadde diverse styreverv før han startet sin karriere i ROM Eiendom som Eiendomssjef.

Marianne Aasen
Direktør konsept og plan

Marianne Aasen ble 1. januar 2017 ansatt som Direktør konsept og plan. Hun er utdannet bygningsingeniør og bedriftsøkonom, og har lang erfaring fra forvaltning, drift vedlikehold og utvikling av offentlig eiendom fra flere kommuner. Hun har vært eiendomsdirektør i Undervisningsbygg Oslo KF. De siste årene har hun arbeidet i Longyearbyen hvor hun har hatt ansvar for all teknisk infrastruktur.

 

Til forsiden