Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2016.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Et helhetlig grep om all jernbaneeiendom

ROM Eiendom eier bygninger og tomter der det går eller har gått jernbane. Det gjør selskapet til et av de viktigste eiendomsforetakene i landet. ROM er aktive i alle ledd i verdikjeden, fra idé- og reguleringsfasen gjennom prosjektutvikling og bygging til drift og forvaltning. De største delene av selskapets eiendomsportefølje består av serviceanlegg for jernbanen, som stasjoner, terminaler- og verkstedbygg. Eiendomsmassen består også av næringsbygg, leiligheter, hoteller og skolebygg.

Knutepunktsutvikler
ROM jobber målrettet for å imøtekomme den store befolkningsveksten ved å bygge boliger og næringsbygg på og rundt kollektivknutepunktene. Dette er viktig i moderne by- og stedsutvikling, både fordi det underbygger kollektivtrafikken samt at det skaper fremtidsrettede og bærekraftige bymiljøer.

Bedre byrom der mennesker møtes
ROMs visjon er «bedre byrom der mennesker møtes». Denne realiseres blant annet gjennom å tilrettelegge for aktiviteter på gateplan og utvikle gode handels- og serveringstilbud både for de reisende og innbyggerne. ROM samarbeider med mange kommuner om stedsutvikling ved å være aktive i utformingen av nye områder samt å realisere planene ved å bygge gode boliger og næringsbygg.

Helhetlig forvaltning
Som følge av regjeringens jernbanereform, inngår ROM i Bane NOR fra 1. mai 2017. ROM slås sammen med ansatte fra Mantena og Jernbaneverket som har jobbet med eiendommer, verksteder og stasjoner, og vil sammen utgjøre divisjon Knutepunkt og eiendom. Sammenslåingen gjør at vi får en mer helhetlig forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom i Norge. Hovedkontoret blir i Oslo med regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien og Trondheim.

 

VÅRE EIENDOMMER
vare_eiendommer

FORRETNINGSIDÉ

ROM Eiendom skal gjennom utvikling og forvaltning av eiendom, skape verdier for eier og samfunn. ROM skal utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt slik at flere velger å reise kollektivt.

Til forsiden